PROGRAMMA 2023 – 2024

Nieuws

PROGRAMMA
2023 – 2024

Klik hier voor:
Stinskerk

Klik hier voor:
Open Kring

Klik hier voor:
Stinskerk
en
Open Kring


.

.

Programma Stinskerk

Alpha cursus
Introductie of herontdekking van het christelijk geloof. Samen eten, een korte introductie op een onderwerp en samen in gesprek. De Alpha cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. De start is op donderdag 28 september om 19.00u in de Stinskerk. Contactpersoon Jasper Knol (knoljasper@gmail.com of bel/app 06-52124497)
Bijbelstudiekring
Acht keer per jaar op donderdagavond van 20u tot 22u. Eerste avond op donderdag 21 september. We komen afwisselend bij de deelnemers thuis samen. Op dit moment zijn we bezig in het boekje Randfiguren (‘verhalende Bijbelstudies’) van Johan Visser. Dit bestaat uit losse hoofdstukken, waarbij je gemakkelijk halverwege kunt instappen. Het boekje dient als aanzet tot gesprek, niet als doel op zich. Contactpersoon: Jacco Dankers (038-4215164 / jcdankers@gmail.com).
Bijbelstudiegroep Stadshagen
De bijbelstudiegroep Stadshagen komt dinsdag 10 oktober weer bijeen in huiselijke kring. Aan de hand van een boekje worden vragen besproken. Contactpersoon: Irene Bargeman (Irene.dam@home.nl)
Dinsdagmiddag gespreksgroep
Ontmoeting en gesprek elke 1e dinsdag van de maand van 9.45-11.30u in de Stinskerk. Dit seizoen gaan we verder met het boekje ‘Morgen doe ik het beter’ van Herman Selderhuis. Eerste bijeenkomst op dinsdag 3 oktober. Contactpersoon: Gerrit Zwakenberg (g.zwakenberg@planet.nl of tel.: 038-4214895).
Gebedskring
Iedere 14 dagen op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur komen we bij elkaar in een zaal van de kerk om te bidden voor gemeenteleden voor de kerk en de wereld waarin we leven. Degene die de voorbereiding heeft zoekt een bijbelgedeelte uit met de liederen die we zingen en schrijft de gebedspunten in een schrift. Voorbereiden en gebedsschrift doen we in roulatie. Contactpersoon: Els van de Kamp, jekawee@gmail.com, tel. 038-4217934
Dinsdagmorgen gespreksgroep
Ontmoeting en gesprek elke 1e dinsdag van de maand van 10.00-11.30u in de Stinskerk. Dit seizoen gaan we verder met het boekje ‘Morgen doe het beter’ van Herman Selderhuis. Eerste bijeenkomst op dinsdag 4 oktober. Contactpersoon: Gerrit Zwakenberg (g.zwakenberg@planet.nl of tel.: 038-4214895).
GLOW
Geloven, Leven en Ontmoeten in Westenholte. Samen eten, een korte introductie op een onderwerp en samen in gesprek. Het eten neemt iedereen zelf mee en wordt op de diner tafel uitgezet waarna je van al het lekkers kunt kiezen. Aanmelden is niet nodig. Iedereen (jong en oud) is welkom. Laatste zondag van de maand. Start 16:30. Vragen? Bel/app Jasper Knol – 06-52 12 44 97 of mail Glow.westenholte@gmail.com
Ontmoetingskring Geloven.nu
Ontmoetingskring met als focus het samen zoeken naar praktisch toepasbare levenslessen. Dit seizoen gaan we verder met de brief van Jakobus. Eerste avond op donderdag 28 september om 20.00u in de Stinskerk. Ook voor gewoon een keertje meedoen welkom! Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl).

.
Terug


.

.

Programma Open Kring

Films
Dinsdag 10 oktober, 19.30 uur laten we u ‘Good Will Hunting’ zien, een 25 jaar oude film, maar onderwerp is niet gedateerd. Donderdag 18 januari en dinsdag 19 maart wordt er ook een film gedraaid, titels nog onbekend. Contactpersoon Riet van der Wenden: ggvanderwenden@home.nl
Maaltijden
Vorig jaar zaten we ‘Aan tafel!’ met een goede maaltijd. Dat doen we dit jaar weer. Noteer de data: donderdag 28 november en op schrikkelavond: 29 februari 2024. Contactpersoon Riet van der Wenden: ggvanderwenden@home.nl
Ziekenzalving 1)
In de katholieke kerk een sacrament. In de protestantse kerk een steeds vaker voorkomend ritueel, er is liturgie en december 2022 daadwerkelijk toegepast bij een lid van de gemeente. Na uitleg, bespreking van het waarom en doornemen van de liturgie van die avond, gaan we, op weg naar de eeuwigheidszondag, in gesprek met de kinderen van deze vrouw. Wat is de waarde en kracht van dit ritueel? Contactpersoon Cor Baljeu: ds.cor.baljeu@openkring.nl
Heilig Avondmaal 1)
In de week voor de stille week organiseren wij een avond over dit sacrament. Waar komt het vandaan? Wat zijn de de Oudtestamentische wortels? Wat betekent het voor jou? Algemene en persoonlijke vragen komen aan de orde. Uiteraard sluiten we af met het delen van brood en wijn. Contactpersoon Cor Baljeu: ds.cor.baljeu@openkring.nl
Emmaüswandeling 1)
De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren overbruggen we door met elkaar te wandelen. We genieten van de schoonheid van de plek waar we wonen. Contactpersoon Riet van der Wenden: ggvanderwenden@home.nl
Boekbespreking 1)
In de maanden januari, februari en maart willen we een boek bespreken. Welke is bij het samenstellen van dit A4’tje nog niet bekend. Doe gerust een voorstel! Contactpersoon Cor Baljeu: ds.cor.baljeu@openkring.nl

.
1) Bij deze activiteiten noemen we slechts de periode waarin het zal plaatsvinden. Houdt u tegen die tijd de zondagsbrieven hiervoor in de gaten? Sowieso staan we open voor ongeplande creatieve ideeën.Terug


.

.

Programma Stinskerk
en
Open Kring

Belijdenis doen
Voor als je overweegt belijdenis te doen. Begeleiding in overleg. Voor Stinskerk te beginnen in oktober uitlopend op de belijdeniszondag op zondag 19 mei 2024. Voor Open Kring ‘de weg naar Pinksteren’ met belijdenis doen ook op Pinksterzondag 19 mei 2024. Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).
Huiskamerontmoetingen
Elkaar als gemeenteleden van de Stinskerk en Open Kring in de huiskamer ontmoeten rond het jaarthema van de kerk ‘Ga mee!’ Uitnodiging vindt plaats in het najaar. ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).
Huwelijksvoorbereiding
Voor als je concrete huwelijksplannen hebt. Serie van 3 á 4 avonden in de maanden voor jullie trouwdag. Verdiepende gesprekken over je relatie en de invulling van de huwelijksdienst. Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).

.
Terug

Zondagsbrief