Even voorstellen…

Graag stellen wij de leden van de kerkenraad van de Stinskerk aan u voor.

Naam: Van Rheenen
Voornaam: Gerlof
Ambt: Predikant
Telefoon: 038-3374368
E-mail: predikant@stinskerk.nl
Geboortejaar: 1971
Naam: Knol
Voornaam: Jeroen
Ambt: Ouderling (Kerkelijk werker)
Telefoon: 038-7851294
E-mail: kerkelijkwerker@stinskerk.nl
Geboortejaar: 1991
Naam: Dankers
Voornaam: Jacco
Ambt: Ouderling (Voorz. Kerkenraad)
Telefoon: 06-48857040
E-mail: jcdankers@gmail.com
Geboortejaar: 1976
Aftredend: 31 augustus 2026
Naam: Bosselaar
Voornaam: Jan Willem
Ambt: Ouderling (Scriba)
Telefoon: 06-10450516
E-mail: scriba@stinskerk
Geboortejaar: 1983
Aftredend: 31 augustus 2026
Naam: Lubbers – van den Belt
Voornaam: Bianca
Ambt: Jeugdouderling
Telefoon: 06-57179983
E-mail: stinskids@stinskerk.nl
Geboortejaar: 1973
Aftredend: 31 augustus 2026
Naam: Van Wijnen
Voornaam: Gerrietta
Ambt: Jeugdouderling
Telefoon:
E-mail: gerrietta@hotmail.com
Geboortejaar: 1977
Aftredend: 31 augustus 2026
Naam: Bargeman
Voornaam: Gerrit
Ambt: Ouderling
Telefoon: 038-4200033
E-mail: gerrit.bargeman@home.nl
Geboortejaar: 1953
Aftredend: 31 december 2023
Naam: Wennemers – Van der Kolk
Voornaam: Erna
Ambt: Ouderling
Telefoon: 06-40569901
E-mail: erna.wennemers@gmail.com
Geboortejaar: 1969
Aftredend: 31 augustus 2026
Naam: Kamphof – Hamburg
Voornaam: Mirjam
Ambt: Ouderling
Telefoon: 06-43701731
E-mail: mirjamkamphof@gmail.com
Geboortejaar: 1970
Aftredend: 31 augustus 2026
Naam: Groen – Buitenhuis
Voornaam: Gerrie
Taak: Ouderling
Telefoon: 06-28687957
E-mail: groenbuiten@gmail.com
Geboortejaar: 1961
Aftredend:
Naam: Koersen
Voornaam: Egbert
Ambt: Diaken
Telefoon: 038-3557607
E-mail: info@koersen-export.nl
Geboortejaar: 1957
Aftredend: 31 augustus 2024
Naam: Mijnheer
Voornaam: Freddy
Ambt: Diaken
Telefoon: 06-21823649
E-mail: freddymijnheer@ziggo.nl
Geboortejaar: 1967
Aftredend: 31 december 2024
Naam: Bultman
Voornaam: Jan Roelof
Ambt: Diaken
Telefoon: 06–19182589
E-mail: j.bultman4@kpnplanet.nl
Geboortejaar: 1969
Aftredend: 31 augustus 2026
Naam: Van de Wetering
Voornaam: Henriet
Ambt: Diaken
Telefoon: 06–28323649
E-mail: henrietvandewetering@hotmail.com
Geboortejaar: 1985
Aftredend: 31 december 2022
Naam: Sollie
Voornaam: Gert-Jan
Ambt: Diaken
Telefoon: 038-3557696
E-mail: gertjansollie@hotmail.com
Geboortejaar: 1988
Aftredend: 31 augustus 2024
Naam: Regtering
Voornaam: Gert
Ambt: Diaken
Telefoon: 038-8510459
E-mail: gregtering@gmail.com
Geboortejaar: 1977
Aftredend: 31 augustus 2026
Naam: Huls
Voornaam: Wilbert
Ambt: Ouderling Kerkrentmeester
(Voorzitter)
Telefoon: 038-4233394
E-mail: krm@stinskerk.nl
Geboortejaar: 1980
Aftredend: 31 december 2023
Naam: Kluinhaar
Voornaam: Jan
Ambt: Kerkrentmeester (Penningmeester)
Telefoon: 038-4230423
E-mail: penningmeester@stinskerk.nl
Geboortejaar: 1952
Aftredend:
Naam: Paulusma
Voornaam: Rypke
Ambt: Ouderling Kerkrentmeester
(Secretaris)
Telefoon: 06-24826647
E-mail: rypmar@gmail
Geboortejaar: 1965
Aftredend: 31 augustus 2024
Naam: Van de Kamp
Voornaam: Jaap
Ambt: Ouderling Kerkrentmeester
Telefoon: 038-4217934
E-mail: jaapvandekamp@gmail.com
Geboortejaar: 1956
Aftredend: 31 augustus 2024
Naam: Heldoorn
Voornaam: Gerrit Jan
Ambt: Kerkrentmeester
Telefoon: 06-36569013
E-mail: gjheldoorn@hotmail.com
Geboortejaar: 1957
Aftredend: 31 december 2026
Zondagsbrief