Protestantse Kerk Nederland

Protestantse Kerk Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland is een christelijke kerk. Zij probeert op haar wijze Jezus Christus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron.

De Kerkorde en Ordinanties, waarin alles rondom de PKN wordt beschreven, omschrijft de PKN in Artikel II als volgt:

1. De Protestantse Kerk in Nederland is de voortzetting van
    de Nederlandse Hervormde Kerk,
    de Gereformeerde Kerken in Nederland en
    de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

2. De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit al de gemeenten, te weten
    de protestantse gemeenten, de hervormde gemeenten, de gereformeerde kerken en de
    evangelisch-lutherse gemeenten.

Meer informatie over de PKN en de Protestandse Gemeente Zwolle (PGZ) is te vinden op respectievelijke websites: pkn en pgz zwolle.

Zondagsbrief