Actie Kerkbalans digitaal

Elk jaar in januari/februari houden wij binnen de PKN de Actie Kerkbalans, onze ‘contributie actie’. Sinds jaar en dag worden de enveloppen gebracht en gehaald door vrijwilligers, onze lopers.

Het organiseren van Actie Kerkbalans wordt om meerdere redenen echter steeds moeilijker:

  • het is lastig voldoende lopers te vinden
  • omdat wij ‘geografisch bezorgen (wij bezorgen de KB enveloppen voor leden van alle wijken) is het voor het Kerkelijk Bureau lastig de juiste brieven van de juiste wijken handmatig in de enveloppen te doen
  • steeds meer leden geven aan de zaken digitaal te willen regelen

Gelet op bovenstaande heeft het grote voordelen om Actie Kerkbalans digitaal te regelen.
Als u dit ook vindt, dan willen wij u vragen u hiervoor op te geven via onderstaande opgave formulier.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht.

Kerkrentmeesters Stinskerk

Opgaveformulier kerkbalans digitaal

 

    Hierbij geef ik toestemming voor het gebruiken van mijn emailadres voor de digitale Actie Kerkbalans

    Zondagsbrief