Geloven.nu

Geloven.nu is een ontmoetingskring voor wie het geloof een plaats wil geven in het drukke dagelijks leven.

Tijdens de ontmoetingen gebruiken we een boekje over een Bijbels onderwerp als leidraad. We wisselen van gedachten over de betekenis van het onderwerp en hoe je dat concreet handen en voeten kunt geven. Van tevoren lezen van het boekje is nuttig, maar geen voorwaarde om mee te kunnen doen. Naast verdiepend gesprek is gezelligheid en met elkaar meeleven minstens zo belangrijk. De bijeenkomsten vinden plaats in de kerk of bij een deelnemer thuis. Je kunt je gewoon een keer aansluiten. Maandelijks op donderdagavond van 20.00 tot uiterlijk 21.45 uur. Contactpersoon en meer info bij ds. Gerlof van Rheenen, predikant@stinskerk.nl

Zondagsbrief