Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuurorgaan van onze wijkgemeente. Net als elk bestuurcollege heeft ook de kerkenraad een soort dagelijks bestuur, dat noemen we binnen onze gemeente de ‘kleine kerkenraad’.

Kleine kerkenraad

De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door de kleine kerkenraad, die ‘in principe’ bestaat uit:
-voorzitter
-scriba
-predikant
-afgevaardigde ouderling
-afgevaardigde diaken
-afgevaardigde ouderling-kerkrentmeester
-jeugdouderling/jeugddiaken

Volgens de geldende regels in de kerkorde wordt de samenstelling van de kleine kerkenraad elk jaar opnieuw vastgesteld in en door de kerkenraad.

Zondagsbrief