Vrouwenvereniging Passage

Passage zoekt vanuit het evangelie wegen naar bewustwording, hervorming, zusterschap en solidariteit. Zij probeert vanuit de Bijbel voorlichting te geven over maatschappelijke en culturele vraagstukken. De vergaderingen worden gehouden in één van de zalen van de Stinskerk, iedere 3e dinsdag van de maand gedurende de maanden september t/m mei.

Wilt u nader kennismaken met Passage, dan bent u van harte welkom op een afdelingsavond. U kunt zonder verplichting zo’n avond bijwonen. De aanvang is altijd 20:00 uur.

Onderstaande website geeft informatie over de landelijke organisatie:

www.passagevrouwen.nl

Zondagsbrief