Organisten

Muziek tijdens de eredienst

De muzikale ondersteuning van erediensten in de Stinskerk kent een breed scala aan vormen en uitvoeringen. De meeste reguliere diensten worden met orgelmuziek begeleid, maar zeer regelmatig wordt ook de elektronische piano ingezet. De avondvieringen in Westenhage worden op een akoestische piano begeleid.

De muzikale ondersteuning van ContaKtdiensten wordt georganiseerd door de commissie. Omdat de muziekkeuze tijdens deze diensten vaak minder traditioneel is, geldt dat ook voor de muzikale ondersteuning. Vaak wordt gebruik gemaakt van combo’s, koren, etc.

Het vaste team van muzikanten bestaat uit:

Mevr. F.J. Rose (avondvieringen) 038-4224569 Klik hier voor email
Dhr. H. Bouwhuis 06-10210519 Klik hier voor email
Dhr. H. Kamphof 038-3636969 Klik hier voor email
Mevr. D. van der Kolk 06-51788288 Klik hier voor email
Dhr. B. Lips 038-3376172 Klik hier voor email
Dhr. R.A. Paulusma (coördinator) 06-24826647 Klik hier voor email
Zondagsbrief