Gebedskring

Gebedskring

Het doel van de gebedskring is een moment in de week waarin we in de kerk voor en met elkaar bidden, om de relatie met Christus, midden in de gemeente, te onderhouden. Door met elkaar te bidden hopen we ook te leren bidden. Hierin kunnen we elkaar ondersteunen.

We willen een open kring zijn, waarin ieder die daaraan behoefte heeft, welkom is. Een half uur in contact zijn met onze Heer, die we mogen danken, prijzen en die we mogen vragen om alledaagse dingen, maar aan wie we ook zorgen, verdriet en pijn mogen toevertrouwen.

We komen 1x in de veertien dagen bij elkaar op vrijdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur, in een bijzaal van de Stinskerk. Voor de data van samenkomst verwijzen wij naar de Zondagsbrief en de digitale agenda. Wij nodigen u van harte uit samen met ons in de kring te bidden. Elke keer zal er iemand zijn die dit half uur zal leiden en begeleiden.

Mocht u voor dit laatste iets voelen, dan bent u ook van harte welkom. Voor vragen en/of informatie kunt u bellen met:

Mw. E. van de Kamp-de Weerd  Bouwkamplaan 19  Zwolle  038-4217934
Zondagsbrief