Administratie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

De financiële administratie van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ), waarvan de Stinskerk een wijkgemeente is, wordt uitgevoerd door vaste medewerkers op het Kerkelijk Bureau (KB). Het KB is gevestigd in een bijgebouw van de Jeruzalemkerk aan de Molenweg 241 in Zwolle: Kerkelijk bureau – Protestantse Gemeente Zwolle (pknzwolle.nl). De administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Kerkrentmeesters.

Elke wijkgemeente, ook de Stinskerk, heeft een wijkraad van kerkrentmeesters. Zij beheren de wijkkas van de wijkgemeente en zijn verantwoordelijk voor beheer en verhuur van het kerkgebouw en de zalen. Daarbij horen ook alle zaken rond techniek en installaties in de kerk zoals gas/water/licht, verwarming, beeld & geluid (van beamer en uitzendingen), internet etcetera.

LEDENADMINISTRATIE

Een kerkgemeenschap binnen de PKN functioneert als een vereniging met leden. Je kunt dus lid worden. Ook de ledenadministratie wordt uitgevoerd op het KB. Voor ledenmutaties (in- en uitschrijven, adreswijzigingen, geboortes etcetera) kunt u contact opnemen met het KB via administratie@pknzwolle.nl.

GBA

Kerkgemeenschappen in Nederland krijgen adresgegevens door van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Dit gebeurd op basis van afspraken die door de Nederlandse overheid met diverse maatschappelijke organisaties zijn gemaakt. Dus als een lid van een kerkgemeenschap verhuisd, dan worden het oude en nieuwe adres automatisch verwerkt in de ledenadministratie.

SILA en SILA bezwaar

De organisatie die het versturen van gegevens van de GBA naar kerkgenootschappen verzorgt heet SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Als u om wat voor reden dan ook moeite heeft met het automatisch delen van uw adresgegevens, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. U kunt dit doorgeven aan het KB onder vermelding van ‘SILA bezwaar’. U hoeft niet aan te geven waarom u bezwaar maakt. Klik hier voor meer informatie over SILA.

Welke mutaties geven de burgerlijke gemeenten aan de SILA door?
– Verhuizingen
– Overlijden
– Naamswijzigingen
– Wijziging burgerlijke staat

Welke mutaties meldt de SILA aan de burgerlijke gemeenten?
– Aanmeldingen (nieuwe leden)
– Afmeldingen (‘bedankjes’)

Zondagsbrief