Kerkrentmeesters

In tegenstelling tot het pastoraat en diaconaat, waar het ‘werken in de gemeente’ zichtbaar centraal staat, werken de kerkrentmeesters meer achter de schermen. De taak van de kerkrentmeesters wordt in de Kerkorde als volgt omschreven:

Verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard, het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Deze taak wordt binnen de PGZ echter hoofdzakelijk uitgevoerd door de medewerkers van het Kerkelijk Bureau, onder aansturing van het Centraal College van Kerkrentmeesters.

In de kerkorde is vastgelegd dat ‘de helft plus één’ van de leden van het College van Kerkrentmeesters (of, in ons geval, de Wijkraad van Kerkrentmeesters) moet worden bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht. Alles wat we over het ambt van ouderling kunnen zeggen, geldt ook voor de ouderling-kerkrentmeester. Het is niet allereerst de taak van de ouderling-kerkrentmeester om hoe dan ook geld bij elkaar te halen en te beheren. Het is vooral zijn opdracht om in de gemeente het besef levend te houden dat samen gemeente zijn ook een materiële verantwoordelijkheid inhoudt. Niet om een bedrijf ten koste van alles in stand te houden, maar om het mogelijk te maken, dat er een gemeenschap is die naar behoren haar dienst kan verrichten.

In onze wijkgemeente houden de kerkrentmeesters zich, naast deelname aan de kerkenraad, o.a. bezig met de volgende zaken:

  • beheren van de wijkkas
  • zorgdragen voor het kerkgebouw (inclusief verhuur en voorzieningen zoals geluidsinstallatie etc.)
  • verantwoordelijk voor muzikale invuling tijdens erediensten (orgel en organisten)
  • verantwoordelijk voor beamer en beamteam
  • verantwoordelijk voor beelduitzendingen en videoteam

Een team van vrijwillige kosters/beheerders werkt nauw samen met de kerkrentmeesters om alle activiteiten in de Stinskerk soepel te laten verlopen.

U kunt ons bereiken via krm@stinskerk.nl.

Diverse interessante links:

Kerkorde en ordinanties
Administratie
Beheer en verhuur
Organisten
Beamteam

Zondagsbrief