Bloemencommissie


Elke zondag ontvangen twee mensen een bloemengroet van de gemeente. Dit kan iemand zijn die ziek is of bijvoorbeeld iemand die aan huis gebonden is. Maar ook bij jubilea of speciale gebeurtenissen kan men de bloemengroet ontvangen.

  • Marieke Kwakkel 06-43751268
  • Mirande van Spijker 06-27532686
Zondagsbrief