Collectemunten


.
Zoals altijd staat dhr. Dubbeldam voor ons klaar met de welbekende collectemunten. Op elke eerste maandag van de maand wordt zitting gehouden in de consistorie van de Stinskerk van 16:30 tot 17:30 en aansluitend van 18:15 tot 18:45 bij mevr. A. Selles, Jan Pelleboerstraat 16 in ‘s-Heerenbroek. Wij hopen u weer in groten getale te mogen ontmoeten!

PS: Mocht de eerste maandag op een kerkelijke feestdag vallen, dan schuift de muntverkoop door naar de dinsdag.

Digitaal collecteren

Het is ook mogelijk uw bijdrage via de app “Appostel” te doen. In dat geval schaft u geen collectemunten aan, maar wordt een tegoed in de app geplaatst van waaruit u uw bijdrage kunt doen. Altijd en overal.

Klik hier voor meer informatie

Zondagsbrief