Over onze kerkdiensten

In de Stinskerk is er elke zondagochtend een eredienst. Deze begint in de zomermaanden om 9.30u. Van de laatste zondag in oktober t/m de laatste zondag in maart beginnen de ochtenddiensten om 10.00 uur. ’s Avonds is er drie maal in de maand een avondontmoetingsdienst in woonzorgcentrum Westenhage (Voorsterweg 44-001). Dit is een korte viering van een half uur. Daarna is er ruimte voor koffie en ontmoeting. Eens per maand is er een bijzondere avonddienst in de Stinskerk: een laagdrempelige ContaKtdienst, een jongerendienst of een zangdienst. Deze diensten beginnen om 19.00u. Kijk in het rooster wanneer welke diensten plaatsvinden.

Iedere zondagochtend is er voor de allerkleinsten oppas en voor de kinderen in de basisschoolleeftijd zondagschool of kindernevendienst. Om de week wordt tijdens de ochtenddienst in de Stinskerk een Tienerdienst gehouden. Je bent welkom vanaf klas 1 voortgezet onderwijs. Jullie worden direct bij aanvang (zomertijd 9.30u/wintertijd 10.00u) verwacht in het Keldertje, je gaat dus niet eerst met je ouders mee de kerkzaal in. Daar gaan jullie na de gezamenlijke start uiteen in 2 groepen; 12 t/m 15 en 16+.

Zondagsbrief