Uitleg logo Stinskerk


Uitleg van de symboliek van het logo

In het logo is de kenmerkende bouw van de Stinskerk duidelijk herkenbaar. De Stinskerk is als gebouw zeer belangrijk voor de Stinskerkgemeente. Zij komt er zondags en door de week samen om God te eren, het geloof te vieren en het leven te delen in de ontmoeting met elkaar. In de wijk Westenholte is de Stinskerk het enige gebouw dat als kerkelijke ontmoetingsplaats gebruikt wordt.

De markante 7 houten balken die de kerkzaal van de Stinskerk vorm en uitstraling geven springen direct in het oog. Het getal 7 is het getal van de volheid. Het verwijst naar het aantal gemeenten dat in het Bijbelboek Openbaringen genoemd wordt. Het getal 7 verwijst natuurlijk ook naar de 7 dagen van de schepping. Heel de schepping mag leven onder de hoede van de Heer. De 7 spanten richten zich naar één punt, wat het samenkomen ter ere van de Ene God en Vader symboliseert. Zijn oog is op ons gericht. In het logo wordt zo zichtbaar dat de 7 spanten de dakconstructie dragen waaronder de gemeente samenkomt. De vorm van het dak suggereert een uitnodigende schuilplaats, waar ieder mens onderdak en bescherming kan vinden.

De kleuren rood en oranje in het logo zijn overgenomen uit het logo van de landelijke Protestantse Kerk (PKN) waar de Stinskerkgemeente deel van uitmaakt.

De kleur rood roept associaties op van liefde en passie. De rode kleur van de spanten verwijst naar de liefde van God als dragende kracht. Gods liefde maakt het mogelijk dat verschillende mensen met verschillende belevingen toch één gemeente kunnen vormen. Gods liefde is ook de dragende kracht voor het gewone dagelijkse leven.

De kleur oranje roept associaties op van warmte en rijkdom. De oranje kleur is de basiskleur in het logo van de PKN en heeft de betekenis van ‘gemeenschap’ of ‘verbondenheid’ in het geloof. Het samen leven als ‘broeders en zusters’ en als gezin van God de Vader kan worden beleefd als een enorme rijkdom.

Zondagsbrief