ZWO

Z.W.O.-Commissie

Z.W.O. staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De doelstelling is: de gemeenteleden bewust maken van de getuigende en dienstverlenende taak van de kerk. Dit vanuit de Bijbelse boodschap, in een wereld waarin welzijn en welvaart ongelijk verdeeld zijn.
Werkwijze: Door middel van acties en projecten wordt in de praktijk de visie en de doelstelling uitgedragen.
De belangrijkste activiteiten zijn: fondswerving ten behoeve van projecten (zoals: inzamelen van lege cartridges, het inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten, operatie schoenendoos, het beheer van de zendingsbussen en de Paasgroetenactie).

Actie Schoenendoos.

In 2021 zijn 34 schoenendozen gevuld met cadeautjes voor kinderen in Afrika en in de vluchtelingenkampen.

De ZWO-commissie is als volgt samengesteld:

Naam Functie Telefoon
Lieneke Zwakenberg Voorzitter 421 48 95
Frouwien Rose Secretaris 06-83123803
Jenny van Gerner Penningmeester 355 72 54
Mirjam Kamphof 06-43701731
Jenny Vrieswijk 06-24842023
Henny Schutte 355 74 73
Jan Roelof Bultman Afgevaardigd diaken 06–19182589

.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frouwien Rose of Lieneke Zwakenberg,
of via zwo@stinskerk.nl

Zondagsbrief