Bankrekeningen

Zowel de diaconie als de kerkrentmeesters (wijkkas) hebben een eigen bankrekeningnummer. Deze zijn in beheer van de betreffende penningmeesters.

Diaconie:

  • Rekening: 6932.97.441
  • IBAN: NL11 RBRB 0693 2974 41

Kerkrentmeesters/Wijkkas:

  • Rekening: 3737.48.515
  • NL49 RABO 0373 7485 15
Zondagsbrief