Seniorencommissie

De seniorencommissie van de Stinskerk organiseert jaarlijks een kerstmiddag in de kerk voor mensen uit de gemeente vanaf 65 jaar. We bedenken zelf het thema en verzorgen de bijbehorende liturgie. We vertellen het kerstevangelie, er wordt gezongen, gebeden, een verhaal gelezen en koffie of thee gedronken.

Daarnaast wordt eens in de vijf jaar een uitstapje georganiseerd.

Commissieleden zijn:

  • Gerrianne Kok
  • Henny Hendriks
  • Jannie de Boer
  • Janny Schuite
  • Esther van Wijnen
  • Marijke Paulusma (contactpersoon, 038-4227903)
Zondagsbrief