Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar. Het woord pastoraat is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. We zien naar elkaar om vanuit het besef dat Jezus als de Goede Herder naar ons omkijkt. We zoeken de ontmoeting met elkaar om het leven te delen. In bijzondere omstandigheden staan we elkaar bij in geloofs- en levensvragen.

Organisatie van het pastoraat

In de Stinskerkgemeente werken de wijkpredikant, de kerkelijk werker, pastorale ouderlingen en het Pastoraal Team samen om het pastoraat invulling te geven. Eerste aanspreekpunt zijn de pastorale ouderlingen. De pastorale ouderlingen zijn ieder verantwoordelijk voor een sectie van de gemeente. In welke sectie u woont en wie dus uw pastorale ouderling is kunt u in onderstaande schema terugvinden aan de hand van uw postcode. Wilt u graag bezoek of heeft u iets te melden, dan kunt u contact opnemen met uw ouderling.

Ouderling en contactgegevens
Oud Westenholte
8042AA t/m 8042AZ
8042BB t/m 8042GC
.
Erna Wennemers Tel.: 06-40569901 Klik hier voor email
Westenholte Stins
8042GD t/m 8042NZ
.
Mirjam Kamphof Tel.: 06-43701731 Klik hier voor email
Zwolle stad/Spoolde/Stadshagen
8011AA t/m 8033ZZ
8042PC t/m 8042PT
8043AA t/m 8044ZZ
.
Gerrit Bargeman Tel.: 06-53912266 Klik hier voor email
’s-Heerenbroek/Kampen/overig NL
8275AA t/m 8275ZZ
8261AA t/m 8267ZZ
Overige postcodes
Vacant Tel.: 06-45283862 Klik hier voor email

Pastoraal Team

In de Stinskerkgemeente ondersteunt het Pastoraal Team de ouderlingen, predikant en kerkelijk werker. Het Pastoraal Team houdt contact met gemeenteleden die daar met regelmaat behoefte aan hebben. Dat kan zijn middels bezoek of telefonisch. Wilt u graag bezoek van één van de leden van het Pastoraal Team of kent u iemand uit de gemeente die dit kan gebruiken, laat het ons weten.

Het kan voorkomen dat er door meerdere personen wordt aangegeven dat een buurman / buurvrouw, kennis of familielid bezoek goed kan gebruiken. En soms wordt deze vraag om bezoek ook via verschillende kanalen of aan verschillende mensen binnen onze gemeente gesteld.

Om dit bezoekwerk goed te coördineren willen we u vragen om uw bezoekvraag direct aan de contactpersoon van het Pastoraal Team te sturen of om deze ook van uw bezoekvraag op de hoogte te stellen.

De wijkpredikant kan vervolgens zorgen voor doelmatige inzet van zowel zichzelf als van de kerkelijk werker en pastoraal team en er voor zorgen dat zo veel mensen als mogelijk kunnen rekenen op onze ondersteuning.

Contactgegevens PTS
Wijkpredikant Ds. Gerlof van Rheenen Tel: 038-3374368 Klik hier voor email
Contactpersoon ‘meeleven’: Mevr. G. de Graaf – Heida Tel.: 038-4210188 Klik hier voor email
Zondagsbrief