Op zoek naar een organist / pianist!!

Nieuws

Voor het begeleiden van de diensten op zondagmorgen zijn wij op zoek naar een organist en/of pianist.

Ons vaste organisten team is de laatste tijd door verschillende omstandigheden kleiner geworden.

Daardoor krijgen wij in de loop van dit jaar de planning niet meer rond en bij verhindering van organisten zijn er geen reserves meer.

Wij zijn dan ook dringend  op zoek naar een nieuwe collega organist en/of pianist.

In de diensten wordt gezongen uit de volgende bundels: het liedboek van kerken (1973), de Evangelische Liedbundel, het Nieuwe Liedboek en ook regelmatig een lied uit Opwekking. Voorafgaand aan de dienst wordt er een lied gezongen, dat is gekozen door de organist/pianist. Er is ruimte voor eigen muzikale inbreng en initiatieven in overleg met de predikant.

Heb je belangstelling of ken je iemand, die hiervoor belangstelling zou kunnen hebben, neem dan contact op met Henk Kamphof, tel 06 25128141 (bij voorkeur na 18.00 uur) of email: kampburger@hetnet.nl.

Alvast bedankt voor je reactie.

Organisten en Kerkrentmeesters Stinskerk

Zondagsbrief