Meeleven

Meeleven

Als gemeente willen we er voor elkaar zijn in blijde of verdrietige omstandigheden. Als er iets plezierigs te melden is, zoals een trouwdag, een geboorte, een jubileum, maar ook wanneer er zorgen zijn of onverwacht verdriet. In al die gevallen willen we elkaar als gemeenteleden feliciteren of juist bemoedigen. Om de privacy te beschermen worden de adresgegevens sinds enige tijd niet meer vermeld in de zondagsbrief. Om toch mogelijk te maken dat we onderling kunnen meeleven treft u op deze plaats de adresgegevens aan, zodat u deze personenen een persoonlijke attentie kunt sturen.

Contactgegevens:

Disclaimer:

Deze gegevens worden hier beschikbaar gemaakt voor een beperkte tijd, vanuit de gedachte dat meeleven met gemeenteleden één van de kerntaken is van een kerkelijke gemeente. Daartoe wordt getracht om vooraf persoonlijke toestemming te krijgen voor het plaatsen van deze gegevens op het beperkt toegankelijke deel van de website. De Stinskerkgemeente gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Indien uw persoonsgegevens hier zijn gepubliceerd en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba van de Stinskerk (scriba@stinskerk.nl).

Zondagsbrief