Mededeling kerkenraad

De kerkenraad heeft de volgende besluiten genomen inzake kerkdiensten:

1. De Stinskids en de oppas worden met ingang van zondag 19 september a.s. weer opgestart. Dit in overleg met de leiding van Stinskids en oppas. De kinderen gaan voorafgaand aan de dienst al naar hun eigen ruimte en komen pas kort voor de zegen de kerkzaal in. Kinderen die naar de oppas of Stinskids gaan hoeven niet te worden aangemeld via de website.
2. De limiet voor het aantal bezoekers wordt verhoogd naar 100 bezoekers.
3. We gaan het slotlied zingen met de gemeente. De overige liederen worden gezongen door de voorzangers
4. We organiseren voorlopig nog geen regulier koffiedrinken na de dienst in de hal. Koffiedrinken in de Goosen ten Kloosterzaal bij bijzondere diensten (bv doopdiensten) hoort wel tot de mogelijkheden.

De kerkenraad houdt de verdere versoepelingen door de rijksoverheid goed in de gaten. Als er aanleiding is om verdere versoepelingen door te voeren, zal de kerkenraad zich daarover gaan beraden.

Namens de kerkenraad,
Jan Willem Bosselaar

Zondagsbrief