Project 2018-2019 Bij Bosshardt

Onderstaand een stuk uit een onderzoek van de VU en het Leger des Heils uit november 2011. Dit geeft goed het uitgangspunt en de doelstelling van dit project weer. Ook de manier waarop dit project gestalte krijgt wordt besproken.

De Nederlander is tevreden met zijn eigen leven. Maar met het land en met de normen en waarden vindt hij het slecht gaan. “Mensen kunnen steeds minder van elkaar verdragen en zijn egoïstischer. […] Er is weinig gemeenschapszin.” Dit citaat is te vinden in een onderzoek van het SCP in 2008. Het vermeende gebrek aan gemeenschapszin heeft mogelijk gevolgen voor de eenzaamheid van burgers. Eenzaamheid is een probleem waar ook vanuit overheid en maatschappij steeds meer aandacht voor is. De overheid wil eenzaamheid tegengaan door het leven in de buurt centraal te stellen. De buurt is volgens de overheid de plek waar mensen elkaar ontmoeten en ondersteunen.

Het Leger des Heils is van oudsher nadrukkelijk aanwezig in buurten en wijken van Nederland met korpsen, Goodwillwerk en afdelingen van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Present zijn in wijken ziet het Leger des Heils als een kans om mee te bouwen aan de samenleving en de buurtbewoner vertrouwen en mogelijkheden tot ontmoetingen en participatie te geven. Anno 2011 is het Leger des Heils met buurtsteunpunten onder de naam ‘Bij Bosshardt’ aanwezig in wijken.

In ‘Bij Bosshardt’ is iedereen uit de wijk welkom om te praten en te luisteren, om iets te doen of zomaar te zitten. Men kan er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, een gezellige maaltijd, activiteiten en doorverwijzing naar instanties.

De ‘Bij Bosshardt’ buurtsteunpunten herinneren aan de persoon en het werk van majoor Bosshardt. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw begon majoor Bosshardt haar werk in de binnenstad van Amsterdam. Bij majoor Bosshardt voelde iedereen zich thuis. Zij wist in veel levens licht en uitzicht te brengen. Net als majoor Bosshardt zelf, stralen de mensen van ‘Bij Bosshardt’ de liefde van God uit, geloven ze in de ander, zorgen ze voor een positieve sfeer en stappen ze op de mensen af. Het geeft buurtbewoners weer geloof en vertrouwen in zichzelf en in de ander. Medewerkers gaan de wijk in, op zoek naar de buurtbewoner.

Doelstelling ‘Bij Bosshardt’
Het stimuleren van cohesie binnen de buurt is de centrale doelstelling. ‘Bij Bosshardt’ wil contacten tussen buurtbewoners tot stand brengen, tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten. Men weet wat de ander bezighoudt, bewoners krijgen een grotere betrokkenheid bij elkaar. ‘Bij Bosshardt’ wil buurtbewoners uit hun eenzaamheid halen, geeft de buurtbewoner een positieve kijk op en vertrouwen in de ander en zichzelf. Activiteiten die worden ondernomen hebben als doel mensen die wel wat meer contacten willen met elkaar te verbinden. ‘Bij Bosshardt’ wil het oog en het oor van de wijk zijn om te weten wat er leeft. Activiteiten worden bepaald door wensen en behoeften die leven in de buurt. Als dat nodig is wordt de buurtbewoner ‘Bij Bosshardt’ verder geholpen naar officiële instanties.

Het speciale van ‘Bij Bosshardt’
Het speciale van ‘Bij Bosshardt’ krijgt gestalte door de wijze waarop medewerkers present zijn en zich in willen zetten voor de ander. Zij onderschrijven de uitspraak van Majoor Bosshardt:

“De God die mij lief heeft, heeft ook u lief”

De medewerkers van het buurtsteunpunt gaan verder dan het accepteren van de buurtbewoner, zoals hij is. Zij berusten niet in een situatie van isolement of eenzaamheid, maar geloven dat het beter kan! Zij gaan op pad om mensen in de buurt te ontmoeten. Nodigen hen uit voor een bezoekje aan ‘Bij Bosshardt’ en kijken ook naar hen om als zij hen al een tijd niet hebben gezien. Door deze positieve houding gaan buurtbewoners ook positief naar elkaar omzien, helpen elkaar bij het benutten van mogelijkheden, vertrouwen de ander en worden vertrouwd. Zij bouwen zo aan een eigen maatschappelijk steunsysteem in hun buurt. Doordat de buurtbewoners zelf meewerken in ‘Bij Bosshardt’ vormen zij zich op veel gebieden: samenwerken, contacten opdoen, organiseren en uitvoeren, groeien in zelfvertrouwen en eigenwaarde, verantwoordelijkheid nemen, erbij horen, waardering geven en ontvangen. Door de inzet van de buurtbewoners zelf wordt de doelstelling van ‘Bij Bosshardt’ bereikt.

De mensen van ‘Bij Bosshardt’
Iedereen uit de wijk is welkom. De buurtbewoners die in ‘Bij Bosshardt’ komen hebben iets gemeenschappelijks: Ze hebben behoefte aan contact, omdat ze eenzaam zijn of omdat ze meer mensen in de buurt willen leren kennen. Het soort contact waaraan men behoefte heeft kan heel verschillend zijn: contact in de vorm van een gezellig praatje, je hart luchten, zingevingvragen, in contact komen met hulpverleners, iets omhanden willen hebben. Iedere buurtbewoner kan en mag iets bijdragen. De ene buurtbewoner een vraag, de andere de oplossing. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om eenvoudige problemen samen op te lossen. De medewerkers van het Leger des Heils merken het op als een buurtbewoner met een probleem rondloopt dat niet eenvoudig op te lossen is. Zij zullen dan voorstellen om samen op zoek te gaan instanties die kunnen helpen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Leger des Heils Zwolle: Bij Bosshardt

Zondagsbrief