Aanmelden

Ruimte voor versoepelingen

De afgelopen week zijn nieuwe adviezen beschikbaar gekomen van de PKN en CIO. Op grond van die adviezen ziet de wijkkerkenraad ruimte voor versoepelingen. Dat houdt in dat we met ingang van zondag 23 januari:

  • weer gemeenteleden toe kunnen laten (zonder aanmelding). De adviezen van de PKN staan maximaal 50 bezoekers toe. Als er nog mensen naar de kerk komen als er al 50 bezoekers aanwezig zijn, zal aan hen voor binnenkomst worden gevraagd de dienst alsnog thuis online te volgen.
  • blijven toezien op het houden van anderhalve meter afstand, dus laat twee stoelen ruimte tussen mensen van een ander huishouden
  • het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen blijft verplicht.
  • we willen voorlopig nog geen gemeentezang toestaan. De gemeentezang zal voorlopig nog worden verzorgd door de voorzangers.

Uiteraard houden we als kerkenraad alle omstandigheden goed in de gaten (in onze gemeente, wijk en daar buiten). Als de omstandigheden daarom vragen, zullen we niet aarzelen om opnieuw maatregelen te treffen. Als kerkenraad denken dat we onze kerkdiensten met bovenstaande voorwaarden op een verantwoorde manier te kunnen organiseren. Fijn dat we elkaar op deze manier weer kunnen ontmoeten in onze kerk.
Namens de kerkenraad, Jan Willem BosselaarScroll of swipe op en neer om meer diensten te zien

Zondagsbrief